Skip links

Terugblik Q1 door Menno & Frank

Onze eerste terugblik van 2020. Eentje die we ons nog heel, maar dan ook echt heel lang zullen herinneren!

Uiteraard is er op zakelijk vlak veel gebeurd. Het jaar startte met een succesvolle verkoopdag in Houten. Daar wordt project Eikenhout gerealiseerd, wat een prachtige mix biedt van appartementen in de sociale huur, middenhuur en ook een stukje koop gezien de behoefte daaraan. Een geweldig mooi ontwerp met ruime balkons, een gemeenschappelijke binnentuin en halfverdiept parkeren uit het zicht. Het project richt zich specifiek op senioren en wordt toegewezen aan die doelgroep met voorrang aan lokale woningzoekenden en doorstromers.

In Woerden werd Nieuw-Middelland feestelijk gelanceerd. Een interessant gebied waar een grote transformatie gaat plaatsvinden en Sustay doet mee met middenhuur. In Leiden werden met woningcorporatie Ons Doel diverse overeenkomsten getekend voor project Brahmslaan, bestaande uit 25 sociale huurappartementen. We gaan dit realiseren in CLT. En CLT… dat is hout. We gaan nu echt bouwen met hout! De start van een prachtige, CO2 neutrale ontwikkeling. Iets waar we erg trots op zijn, niet alleen omdat het heel duurzaam is, maar tegelijk niet duurder dan een traditionele bouw. Hier maken we het verschil in Nederland.

Ook van CLT wordt ons nieuwe kantoor dat we in ontwikkeling hebben en als eigenaar-gebruiker zullen gaan verbouwen. Aansluitend op de ambities en groei van Sustay. In De Meern heeft Sustay vorig jaar een oude vervallen leegstaande bedrijfslocatie gekocht welke we op duurzame wijze nieuw leven in gaan blazen. We koersen erop rondom het nieuwe jaar daar onze intrek te nemen en met onze relaties te proosten. In de volgende terugblik hopen we jullie een impressie te geven van hoe het eruit komt te zien.

Tevens werd ons woningcorporatie event van 2019 opgevolgd met een online kennispaper en deze werd al vele malen gedownload. Dit is inclusief ontwikkelcase ‘Hurendam’. Een aanrader, al zeggen we het zelf. Tevens zijn we eind 2019 verder gegaan met het uitbouwen van ons team voor de toekomst. Dit heeft erin geresulteerd dat naast de komst van onze nieuwe directeur Projecten Jimmy Kools (voormalig Fakton) nog drie nieuwe krachten binnenkort Sustay komen versterken. We zullen hen in de volgende terugblik aan jullie presenteren. Verder zijn we uiteraard druk zoals altijd met nieuwe acquisities hetgeen ertoe heeft geleid dat we in de regio Utrecht twee nieuwe locaties tot ontwikkeling zullen gaan brengen waar we ons specifiek kunnen richten op de doelgroepen senioren en starters. Dit sluit aan bij de uitgesproken ambities van Sustay en de dringende behoefte aan betaalbare huurwoningen van die doelgroepen. Tot slot hebben we dit kwartaal achter de schermen onze nieuwe huisstijl en website verder uitgewerkt. We worden blauw, want blauw is het nieuwe groen. Dit wordt later in Q2 zichtbaar. Al met al veel mooie activiteiten waar het hele team hard aan heeft gewerkt en waar we heel blij van worden.

Maar eerlijk is eerlijk… er was veel meer aan de hand. We hebben het er allemaal over en het treft ons ook allen: ineens was daar het Coronavirus. Een fenomeen dat niemand aan zag komen. Stapje voor stapje werd het besef steeds groter en de maatregelen ingrijpender. En dan ineens gaat het kantoor op slot, werkt heel Sustay vanuit huis en hebben wij als directie én heel veel mensen en partijen te bellen zakelijk én kinderen thuis die begeleid met school moeten worden.

We hebben getracht om onze cultuur en werkwijze, waar hulpvaardigheid, respect, flexibiliteit en efficiëntie onder andere in terugkomen, ook online in stand te houden. Binnen ons team én naar onze partners. Tot dusver gaat dat redelijk goed. Dat komt niet alleen door ons, maar dus ook vanuit onze partners en teamleden. Gezamenlijk willen we gehoor geven aan het morele appel van de overheid, door de ontwikkeling en bouw als motor van de economie door te laten lopen, sterker nog we gaan juist gas geven! Fantastisch.

Een en ander heeft ons tevens nog meer doen beseffen dat Nederland een zeer grote opgave heeft binnen ons focusgebied. Deze crisis laat meer dan ooit zien dat er beroepsgroepen zijn, denk aan zorgmedewerkers, schoonmakers, politieagenten op straat en onderwijzers, die er werkelijk toe doen, maar flink tekort komen! Juist hen is die passende betaalbare huurwoning gegund, liefst in de nabijheid van waar men werkzaam is. En het is treurig te constateren dat die lastig te vinden is. We hebben het hier niet over luxe, maar een eerste basisbehoefte!

Voor ons een stimulans om de komende jaren nog harder ons best te doen om dit maatschappelijk middenveld vooruit te helpen. We moeten nu echt iets aan de schaarste gaan doen. We moeten nu zorgen dat een dak boven het hoofd betaalbaar is voor de juf, voor de ambulancebroeder en de verpleegster! Dat kunnen we niet alleen. Het corona debacle heeft aangetoond dat we creativiteit en initiatieven lanceren goed en snel kunnen combineren. Laten we dat dan ook samen doen met betrekking tot de vastgelopen woningmarkt. Corporaties, wethouders, grondeigenaren en bouwbedrijven… laat je horen en maak samen met ons het verschil! Als het aan ons ligt gaan we volle goede moed door met ons mooie vak en maken we ons allen klaar om zelfs nog een stapje extra te gaan zetten!

Fijne & gezonde paasdagen!

Menno Schapendonk & Frank Pieper
SUSTAY | verantwoord wonen