Skip links

Welke woningcorporatie lost de Hurendam ontwikkelcase op?

De woningmarkt zit op slot. Meer huurwoningen en een goede doorstroming zijn daarbij een belangrijke sleutel, met name in de overgang van sociale huur naar middenhuur. Echter hoe dit op te lossen? Dienen corporaties zelf middenhuur te ontwikkelen? Kunnen en willen corporaties dit eigenlijk wel? Of gaat het toch efficiënter als er wordt samengewerkt met een marktpartij?

In de speciaal voor woningcorporaties gecreëerde kennispaper ‘De sleutel tot…’, met onder andere een bijdrage van prof. Peter Boelhouwer (TU Delft), worden meerdere sleutels aangereikt die tot oplossingen leiden. Tevens is er een ontwikkel case inbegrepen: een bouwrijp stuk grond in het fictieve Hurendam ten behoeve van sociale huur én middenhuur. Welke woningcorporatie krijgt de case rond?

Ontdek hier de case Hurendam