Skip links

Terugblik 5 jaar Sustay én vooruitblik naar 2025!!

10 jaar Sustay: Menno & Frank blikken 5 jaar terug én 5 jaar vooruit

Graag willen we door middel van dit bericht al onze relaties het beste toewensen voor dit nieuwe jaar. Wederom blikken we nog eenmaal terug op 2019, echter willen we dit keer graag nog een stap verder gaan. In 2019 bestond Sustay 5 jaar. Voor ons een mooi moment om niet alleen op 2019, maar ook op de afgelopen 5 jaar terug te blikken. Tot slot willen we iedereen meenemen in onze stip op de horizon voor de komende 5 jaar.

2019: definitief van start-up naar scale-up

Het afgelopen jaar is er opnieuw veel gebeurd. We hebben een positief jaar achter de rug, ondanks de landelijke stikstofcrisis en dat we intern wel degelijk de groeipijn hebben ervaren die bij de fase hoort van een onderneming die echt volwassen wordt. Het voltallige team heeft aan ontzettend veel projecten hard gewerkt. Zo hebben we Mercatorhof Waalwijk en De Voor Biddinghuizen opgeleverd. In beide gevallen betrof het duurzame nul-op-de-meter eengezinswoningen tijdens hartje hete zomer. 

Vele nieuwe projecten zijn opgestart of verder ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn Rhijnhaeghe Bunnik, Eikenhout Houten, Handelskade Oude Tonge, De Geus Leiden en De Schaloen Den Haag. In veel gevallen worden deze projecten gecombineerd met  sociale huur in samenwerking met een woningcorporatie, een enkele keer met een stukje koop erbij om het midden- en sociale segment haalbaar te maken en een woonbuurt ideaal te mixen. Daadkracht waar we erg trots op zijn omdat zo’n mix Nederland en haar vastgelopen woningmarkt juist enorm vooruit helpt. In het kader van dit laatste heeft Sustay ook afgelopen jaar een geslaagd kennis event georganiseerd voor bestuurders en directies van woningcorporaties uit heel Nederland genaamd “De sleutel tot…”. Onder andere hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) en de Stec Groep leverden deze dag nieuwe inzichten. Intern hebben we op het gebied van kennisdeling ook niet stil gezeten: zo werden onder andere masterclasses over BENG en de Omgevingswet met grote interesse op ons kantoor door het Sustay team gevolgd. Een ontwikkeling die we januari 2020 voortzetten, met dit keer het onderwerp duurzame energie. We vierden niet ons lustrum, maar startte afgelopen jaar wel met de ontwikkeling van ons nieuwe kantoor in De Meern. In 2020 verhuizen we en de wijze waarop we dit en het 6-jarig bestaan gaan vieren zijn we nu aan het broeden, het belooft wat.

Corporatiebijeenkomst ‘De sleutel tot…’

De vastgelopen woningmarkt bracht landelijk en regionaal (en nog voor de stikstofcrisis) de politiek, beleggers en collega ontwikkelaars afgelopen jaar nog meer in beweging. Zo werd in februari het Utrechtse Biedboek Middenhuur gelanceerd. Het kwartaal daarop werd de Woondeal Utrecht door minister Ollongren ondertekend en in het 3e kwartaal het Stadsakkoord. Meerdere positieve initiatieven waar Sustay telkens nauw bij betrokken was.

Uiteraard liepen we ook projecten mis. Hier heeft elke ontwikkelaar c.q. bedrijf mee te maken, maar we merkten dat Eikenstein Zeist wat met ons deed. De monumentale jeugdgevangenis inclusief een groot stuk grond werd door het Rijk aangeboden. Met dank aan diverse (sociale) partners, waaronder het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, lag er een fantastisch plan op tafel met zorg, sociale huur, middenhuur én groen gekoppeld aan een business case met een marktconforme grondbieding. We zaten er blijkbaar toch naast en zijn nu erg benieuwd of deze door het Rijk uitgeschreven tender met winnende plan een oplossing gaat bieden aan de woningnood die Nederland momenteel ondergaat.

2019 was ook het jaar van beweging, groei en bijhorende pijn die we als directie én ondernemers moesten ondergaan én oplossen. Dit lukte weliswaar, maar het vroeg wel veel aandacht en energie van ons en het deed wat op de werkvloer. Afgelopen jaar kondigden we vol trots een nieuwe Raad van Advies aan, werkten we hard aan een nieuwe stip op de horizon en brachten we met oog op de volgende fase wijzigingen aan in ons team en werkwijze. Begin 2019 kwam Monique als office manager aan boord, in het najaar directie- en MT-lid Jimmy Kools en verwachten we één of meer projectmanagers op korte termijn te mogen verwelkomen binnen het team. Giel van Wijk en Kevwe Scott Emuakpor verlaten Sustay na al die jaren fantastisch te hebben gewerkt aan onze start-up fase. We zijn trots en dankbaar dat we met zulke mensen hebben mogen samenwerken en weten dat ze andere organisaties met hun passie en expertise verder gaan brengen. 

In 2019 kwam er een nieuwe Raad van Advies

2014-2018: Sustay legt de basis voor een volwassen bedrijf

Vorig jaar augustus werd duidelijk dat we ‘vanuit het niets’ op de 17eplek waren binnengekomen in de lijst Top 100 Woningontwikkelaars van Property NL. Deze lijst is een mix van koop en huur ontwikkeling. Filter je de koop eruit, dan bestormen we zelfs de 6eplek. Uiteraard is dit niet vanuit het niets gekomen. Sinds 2014 geeft Sustay full-time gas. Na de ‘zolderkamer-’ en conceptfase volgde een klein team en een 1eproject in Zwolle met eengezinswoningen. In vijf jaar tijd zijn we vervolgens gegroeid naar een bedrijf met 12 mensen en een productie van gemiddeld circa 500 woningen per jaar. Niet verrassend: deze jaren waren zeer bijzonder en intens. Sustay heeft de afgelopen 5 jaar met meerdere partners en een fantastisch team door het hele land veel middenhuur gerealiseerd. Veel dank voor het vertrouwen dat ons gegund en geschonken is. Een segment waar destijds nauwelijks iemand in wilde stappen, maar wat de smeerolie bleek van de Nederlandse woningmarkt en een enorme potentie. Waar wij starten met persoonlijke ambities op het vlak van markt en product, begonnen te anticiperen op de maatregelen van oud-minister Blok en een onderbelicht woningmarktaandeel, is onlangs nog in december schrijnend op tv via Radar Extra aangegeven hoeveel aandacht ons segment nog steeds verdiend. En toch hadden we geen glazen bol. Een vijfjarige terugblik is niet in 1 of 2 alinea’s te vangen, maar naast het eerste project in Zwolle willen we graag nog enkele trotse momenten aanstippen.

Na Zwolle 2014 volgden nog Deventer en Arnhem en in 2017 leverden we voor het eerst een ander product, appartementen, op (in De Meern en Nieuwegein). Bovendien maakten we als een van de eerste partijen concrete afspraken omtrent de doelgroep (senioren, lokale voorrang) en dit leidde tot een enorme positieve impact in de regio wat doorstroming betrof (zoals blijkt uit het doorstromingsonderzoek van de Provincie Utrecht). Zowel bij Sustay, als bij de politiek en beleggers worden de ogen dan geopend. In Leidsche Rijn gaat Sustay dat jaar voor het eerst van start met een groot gecombineerd project in één keer tegelijk: 400 woningen. Middenhuur krijgt steeds meer landelijk en regionaal de aandacht, dus is de tijd rijp om meer zichtbaar te worden. We maakten eind 2016 bewust de keuze om dan het team uit te breiden met mensen van buiten de woningmarkt. Die frisse blik leidt vervolgens tot een scherpere middenhuur positionering, een ander geluid in de organisatie, diverse kennis events zoals een U16 Roadtrip voor wethouders en in 2018 de ludieke stunt: de fake oprichting van een heuse Partij voor de Middenhuur (PVM) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht als Lijst 17. Sustay start bovendien met het in beeld brengen van projecten met drones. In 2016 verhuizen we vanuit De Meern naar een nieuw kantoor in Papendorp Utrecht en gaan we nog intensiever samenwerken met strategisch partner Marcel de Groot van GDG Investments BV. In 2018 slaan we de eerste paal van een project in Utrecht niet op de locatie zelf, maar met 80 man 500 meter verderop middels virtual reality techniek, een primeur op dat moment in Nederland. Inmiddels hebben we dan ook al project De Geus via een tender gewonnen: in Leiden centrum gaan we een megabioscoop met een woontoren realiseren. We leveren een bijzonder kwalitatief ontwerp op in Bergen op Zoom waarover iedereen zich verbaast dat je zoveel moois kan maken in het segment middenhuur. In Zeewolde testten we samen met a.s.r. voor het eerst nul-op-de-meter woningen succesvol en in 2018 trad Sustay naast ontwikkelaar voor het eerst zelf op als belegger: 18 middenhuur eengezinswoningen in Waalwijk blijven in eigen beheer. Een insteek die naast de verkoop van huurwoningen aan onze institutionele en private relaties navolging zal gaan vinden binnen Sustay Investments BV. In datzelfde jaar winnen we als eerste in Nederland via een landelijke markttoets, project De Schaloen in Den Haag, en verwelkomen we wederom nieuwe teamleden op projectmanagement. Qua bouwwijze gaan we voor het eerst aan de slag met houtbouw (CLT). Onze acquisitie hitrate steeg enorm in de loop der jaren en organisaties zoals KiKa zijn we met trots financieel gaan steunen.

Het slaan van de 1e paal met virtual reality

2025: de vooruitblik die Nederland blij maakt

Wonen is een basisbehoefte, voor iedereen. Onze markt zit echter behoorlijk op slot, sommige experts praten al over een ramp in plaats van een crisis. Gaan we in de markt verder werken of gaan we aan de markt werken? In de komende 5 jaar heeft Sustay ervoor gezorgd dat minstens 15.000 mensen in een betaalbare en duurzame Sustay huurwoning wonen. De doorstroming die een reactie hierop is gaan nog vele duizenden mensen extra aan een woning helpen. De harde pijplijn van de komende jaren met circa 2.000 woningen wordt verder uitgebouwd naar 5.000 woningen in de komende jaren.

We geloven in doorstroming en gemixte woonbuurten. De helft van alle onze woningen doen we in combinatie met het sociale segment en woningcorporaties. We geloven dat duurzaam niet duurder is: minimaal de helft gaan we bouwen middels CLT (houtbouw) en het resterende deel van de projecten worden met het planten wereldwijd van nieuwe bomen CO2 gecompenseerd. Ook gaan we nog meer projecten richten op doelgroepen, zoals senioren, waarvan we in de praktijk steeds merken hoeveel animo daarvoor is. Én we geloven in ons product en concept: minimaal 1/3 willen we in 2025 zelf beleggen via Sustay Investments.

We behoren tot de top ontwikkelaars van Nederland in het segment middenhuur en gaan het verschil maken in Nederland. De eerste 5 jaren waren start-up, de komende 5 jaren worden scale-up. Daar horen ook wijzigingen bij in team en uitstraling. Dit (voor)jaar zullen nieuwe mensen tot het Sustay team toetreden en zal de Sustay uitstraling er anders uit gaan zien. Een klein tipje van de sluier? Nou vooruit dan… blauw is het nieuwe groen!

Blauw is het nieuwe groen

Bedankt voor 2019, bedankt voor de afgelopen 5 jaren en ga met ons mee op reis de komende jaren om de woningmarkt in Nederland gezonder te maken. Het is hard nodig.

Frank Pieper & Menno Schapendonk
Directie Sustay