Skip links

Opinie: ‘Week van het Huren’; samenwerken met een woningcorporatie

Corporaties en Sustay; een welkome match van wederzijds toegevoegde waarde

Het is van 5 tot en met 10 oktober de ‘Week van het Huren’. Als ontwikkelaar van huurwoningen voor de middeninkomens interesseert ons dit mooie initiatief. Verschillende woningcorporaties uit het hele land en branchevereniging Aedes laten zien hoe zij zich vol overgave inzetten voor hun huurders en de woningen en wijken waarin zij wonen. Prachtige wijken waar veel woningcorporaties volop investeren in kwaliteit en leefbaarheid. Een opgave die nooit af is en continue aandacht verdient. Want de opgaven in de wijken zijn groot. Te denken valt aan, onder andere, kwaliteit van de woningvoorraad, samenstelling van de wijk, sociale cohesie, duurzaamheid, energietransitie, economische opbouw en openbare ruimte. Naast deze opgaven zien we verdere prijsstijgingen en een enorme druk op de beschikbaarheid danwel bereikbaarheid van goede woningen voor de lage én middeninkomens. Het is triest te moeten concluderen dat in de sociale huur en middenhuur nog steeds sprake is van grote tekorten. Nog steeds zoeken te veel mensen een betaalbare huurwoning. Een grote groep mensen die tussen wal en schip vallen en niet kunnen in- of doorstromen.

 

Sustay wil graag helpen. Wij maken ons om dezelfde doelgroep van lage en middeninkomens zorgen. Wij zoeken continue de samenwerking op om meer betaalbare huurwoningen te realiseren om een thuis voor iedereen bereikbaar te maken. Sustay maakte het afgelopen jaar in diverse projecten volop samenwerkingscombinaties en programma’s waarin sociale en betaalbare vrije sector worden gecombineerd. Dan valt te denken aan samenwerkingen met Staedion in Den Haag, Ons Doel in Leiden, Viveste in Houten en Lekstede in Bunnik. Allemaal voorbeelden waar Sustay nauw samenwerkt met corporaties en op deze manier het samen voor elkaar krijgen om de opgave die voor ons ligt in te vullen. De opgave om meer betaalbare huurwoningen te realiseren en de lage en middeninkomens te helpen aan een thuis. Concreet: dan praten we afgelopen jaar al gauw over bijna 800 woningen. Sustay geeft dat een trots gevoel. Al vanaf het prille begin bekommeren we ons om de lage en middeninkomens die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. Het ontwikkelen van huurwoningen zit in ons DNA. Op een intrinsieke wijze, zonder het achterliggende belang van locaties in eigendom die ‘gevuld’ moeten worden, een beleggingsvehikel dat ‘gevuld’ moet worden, een maatschappelijk verantwoord ‘sausje’ of slechts de eis van overheden inzake 30 % sociaal. Nee! Simpelweg omdat dit nu precies de kern is waar we ons initieel altijd al hard voor hebben gemaakt: Nederland voorzien van een mooie mix van betaalbare en duurzame huurwoningen voor de doelgroepen die dat het hardst nodig hebben.

Het voltallige team van Sustay is van mening dat we met z’n allen pas aan de vooravond staan van het gezamenlijk vormgeven van nieuwe huurprogramma’s in wijken. Voor de komende jaren is en blijft het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen ons speerpunt en zullen we meer en meer projecten opstarten waarin woningcorporaties en Sustay samenwerken. Aanstaande projecten in bijvoorbeeld Utrecht en Rotterdam onderstrepen dit. Vraagt dit om strikte, zware voorwaarden? Nee. Een succesvolle samenwerking met de sociale sector vraagt slechts een mindset van samenwerking én transparantie ten aanzien van wensen, eisen en cijfers. Dat valt dus reuze mee! Wij doen de rest indien nodig en gewenst. Wat ons betreft wordt volgend jaar tijdens de ‘Week van het Huren’ door ons een award uitgereikt aan een partij (variërend van een gemeente tot belegger of corporatie) die echt binnen het kader betaalbaar huren het verschil heeft gemaakt. Wordt vervolgd.

 

Menno Schapendonk & Frank Pieper
SUSTAY | verantwoord wonen

De Schaloen Den Haag: mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking met een woningcorporatie (Staedion, 570 betaalbare huurwoningen)