Skip links

De Middenhuur Award 2021

Bij Sustay zien we in middenhuur de smeerolie voor de woningmarkt! Alleen lukt ons dat niet. Wie draagt in 2021 een steentje bij?

In Nederland kun je gerust spreken van een wooncrisis! Het tekort aan (betaalbare) woningen loopt elk jaar op. Er is een enorme behoefte aan sociale én vrije sector huur. Meer middenhuur zorgt ook nog eens voor een betere mix én doorstroming waarmee het echt de smeerolie van de vastgelopen markt wordt. Sustay kan het niet alleen en wil als aanjager anderen aansporen om nog meer middenhuur te realiseren. Dit doen we samen met de Stec Groep.

Wie zich extra inzet voor middenhuur verdient de aandacht. Daarom is de Middenhuur Award in het leven geroepen. Dit kan elke schakel in de markt betreffen, variërend van een belegger tot een woningcorporatie, gemeente, grondeigenaar, collega ontwikkelaar of bouwbedrijf.

Een onafhankelijke jury zal zich buigen over de nominaties.

Momenteel ziet het tijdspad er als volgt uit:

Zomer 2021: aankondiging jury

Zomer 2021 zal een onafhankelijke jury aangekondigd worden dat zich mag buigen over de nominaties.

Zomer 2021: nominaties

Het doel is om einde zomer 2021 de genomineerden bekend te maken.

Najaar 2021: uitreiking award

Wie o wie gaat in het najaar van 2021 met de felbegeerde middenhuur trofee naar huis? Wie zorgt er voor dat de vastgelopen woningmarkt weer een stukje beter wordt gemaakt?

Ga naar MiddenhuurAward.nl