Skip links

De Middenhuur Award

Bij Sustay zien we in middenhuur de smeerolie voor de woningmarkt! Alleen lukt ons dat niet. Wie draagt er ook een steentje bij?

In Nederland kun je gerust spreken van een wooncrisis! Het tekort aan (betaalbare) woningen loopt elk jaar op. Er is een enorme behoefte aan sociale én vrije sector huur. Meer middenhuur zorgt ook nog eens voor een betere mix én doorstroming waarmee het echt de smeerolie van de vastgelopen woningmarkt wordt. Sustay kan het niet alleen en wil als aanjager anderen aansporen om nog meer middenhuur te realiseren. Dit doen we samen met de Stec Groep. Daarnaast werken we met partners Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties, TU Delft en PropertyNL.

Wie zich extra inzet voor middenhuur verdient de aandacht. Daarom is de Middenhuur Award in het leven geroepen. Dit kan elke schakel in de markt betreffen, variërend van een belegger tot een woningcorporatie, gemeente, grondeigenaar, collega ontwikkelaar of bouwbedrijf.

Een onafhankelijke jury zal zich elk jaar buigen over de nominaties. De eerste uitreiking was op de PROVADA 2021. De winnaar was toen Wonam.

Momenteel ziet het tijdspad er als volgt uit:

Tot en met 15 mei 2022: nomineren organisaties

Het nomineren van een organisatie kan op de website middenhuuraward.nl. Vervolgens zal de jury zich buigen over de nominaties.

Eind mei 2022: bekendmaking jury & presentatie

Elk jaar wordt een onafhankelijke jury met verschillende achtergronden samengesteld. Ook de presentatie wordt door een bijzonder iemand verzorgd.

Dinsdag 14 juni 2022: uitreiking middenhuur award op de PROVADA

Wie o wie gaat met de felbegeerde middenhuur trofee naar huis? Wie zorgt er voor dat de vastgelopen woningmarkt weer een stukje beter wordt gemaakt?

Ga naar MiddenhuurAward.nl