Skip links

Sustay tekent LOI Green Deal Leiden op Provada

Woensdag 6 juni tekenden Sustay, samen met 21 andere partners, op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada een intentieverklaring met betrekking tot de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’. Het Leidse Stationsgebied en de Schipholweg zullen dit samen vormen. De ruim twintig partijen, allen actief in dit gebied, hebben deze ambitie vastgelegd in een zogenoemde Green Deal.

Innovatieve energiebronnen, vernieuwend waterbeheer, vergroening tegen hitte en vóór betere luchtkwaliteit, hergebruik van (bouw)materialen en andere circulaire oplossingen: in hechte samenwerking gaan burgers, maatschappelijke organisaties, waterschap, gemeente, provincie en bedrijven, zoals Sustay, aan de slag, zodat het Leidse stationsgebied in 2025 de Duurzaamste Kilometer van Nederland is.

Alle partners hebben hun ambitie vastgelegd in een Green Deal ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’ die op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam is ondertekend. Als symbool voor deze Green Deal hebben alle partners gezamenlijk een groene tuinbank in elkaar gezet. Deze bank komt na de Provada in het Stationsgebied te staan.

De Green Deal is een interactieve set afspraken waarbij de overheid en private partijen slim hun krachten bundelen en samen vernieuwende, duurzame initiatieven realiseren, iets wat naadloos past in de visie van Sustay. Dat geldt ook voor het beleid van het nieuwe Leidse college, die duurzame verstedelijking als een van de prioriteiten benoemd heeft. De overeenkomst past bij de toekomstige Omgevingswet, die vanaf 2021 meer ruimte biedt voor initiatieven uit de stad.

Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking, vertelt hierover: “Om ons sterk te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering is grootschalige verduurzaming een vereiste. De overheid kan dit niet alleen. Het is de kracht van de samenwerking om een duurzame stad te realiseren. Ik ben dan ook enorm verheugd dat zoveel verschillende partijen meedoen.”

Govert de Kok, eigenaar van Bioscopen Leiden en toekomstig huurder van Sustay project De Geus, vult aan: “We werken graag samen met andere partijen op het gebied van duurzaamheid. Zo willen wij een groen dakterras maken op De Geus”.

De 22 deelnemers aan de Green Deal ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’ zijn, in alfabetische volgorde:

 • ABN Amro Bank N.V., Real Estate Clients
 • Alliander N.V.
 • Bewoners
 • Bioscopen Leiden B.V.
 • Bureau Stadsnatuur
 • Gemeente Leiden
 • Heyligers Design + Projects
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hurks
 • Leiden Centraal Park
 • N.V. Nuon Warmte
 • Omgevingsdienst West-Holland
 • PLNT, Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rabobank Leiden – Katwijk
 • Rijn Wonen
 • Stichting Climate Matters
 • Sustay
 • Synchroon B.V.
 • Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Technolab Leiden
 • Van Wijnen

Binnen Sustay is Giel van Wijk betrokken bij dit initiatief. Meer informatie is te vinden op www.duurzaamstekilometer.nl