Skip links

Eerste landelijk succes inzake markttoets komt uit Den Haag

Tijdens de Provada zijn woensdag 6 juni op de stand van Gemeente Den Haag twee Letters of Intent (LOI) getekend als resultaat van een markttoets. De Gemeente Den Haag heeft deze markttoets uitgevoerd  in het kader van artikel 44c van de Woningwet 2015. Landelijk gezien is dit de eerste substantiële markttoets die tot een positief resultaat heeft geleid. Sustay is via die procedure door de Gemeente Den Haag en Woningstichting Staedion geselecteerd om een aanzienlijk programma met sociale huurwoningen in Den Haag uit te voeren.

Woningstichting Staedion zocht aanvullend een marktpartij die een programma met vrije sector huurappartementen op eigen risico ontwikkelt, realiseert en deels exploiteert. Sustay en Staedion hebben hiertoe een Letter of Intent getekend. Parallel heeft Sustay ook reeds met De Vries en Verburg als beoogd aannemer en Altera Vastgoed als beoogd belegger van de vrije sector appartementen een Letter of Intent getekend. Deze overeenkomsten geven een eerste invulling aan de afspraken die zijn vastgelegd ten aanzien van de voorwaarden en de uitgangspunten van de markttoets. De komende periode zullen partijen de plannen en afspraken gezamenlijk verder gaan uitwerken en naar buiten brengen.

Alle partijen geven aan zeer blij te zijn met de wijze waarop markt, corporatie en (lokale) overheid vernieuwend samenwerken. De volkshuisvestelijke opgave in steden en wijken waarbij het sociale huursegment, het betaalbare vrije sector huursegment, doorstroming en doelgroepen in één adem worden bediend, is hiermee een succes.