Skip links

PDF BZK/VNG: Gemeentelijk instrumentarium middenhuur

Bij gesprekken in het kader van de Samenwerkingstafel Middenhuur merkten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat er bij gemeenten behoefte is aan een overzicht van het beschikbare instrumentarium dat kan worden ingezet voor middenhuur. Dit document is tot stand gekomen door een samenwerking tussen VNG en BZK.

Dit document is in opdracht van de VNG juridisch getoetst door AKD. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

KLIK HIER VOOR DE PDF