Skip links

Sustay & Gemeente Nieuwegein boeken groot succes op het gebied van volkshuisvesting!

Vorige week zijn alle 40 driekamerappartementen van project Van Reeshof in Nieuwegein voor oplevering verhuurd aan de vooraf vastgelegde doelgroep: senioren uit Nieuwegein.

In Nieuwegein was er onder senioren veel behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige nultreden huurwoningen. Wethouder Hans Adriani (Wonen, woningbouw en volkshuisvesting) pakte dit voortvarend op, ondanks dat deze behoefte naar de praktijk vertalen tijdens het einde van de economische crisis geen gemakkelijke klus was. Sustay lukte het vervolgens om met een sterke businesscase belegger ASR te overtuigen. Er werd een voorrangsregeling opgenomen waardoor senioren uit eigen gemeente het eerst in aanmerking kwamen. Daarnaast werden contractueel afspraken gemaakt over het verkopen van huurwoningen die leegstaan. De eerste 15 jaar biedt Van Reeshof huurappartementen uitsluitend voor senioren.

De appartementen worden gebouwd door Thunnissen Groep en zijn ontworpen door Bureau 070. Oplevering staat gepland voor de tweede helft van augustus 2017.

Voor meer informatie over dit project van Sustay:
Kevwe Scott-Emuakpor (projectmanager)
E: kevwe@www.sustay.nl T: 030 – 767 00 46