Skip links

Sustay en a.s.r. slaan eerste paal in Arnhem

In Arnhem – Malburgen is op 17 november officieel de bouw gestart van 36 energiezuinige eengezinswoningen. Chris van Harten van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, Menno Schapendonk en Frank Pieper van Sustay, Tjeerd de Boer van Schutte Bouw en Henk van Ramshorst van Volkshuisvesting verrichtten de openingshandeling.

De 36 woningen zijn gelegen in de wijk Malburgen aan de Van Berkumstraat. De woningen zijn ontwikkeld door Sustay, de ontwikkelaar van huurwoningen uit Utrecht. Het ontwerp is van IKB Architecten uit Lochem en wordt gerealiseerd door Schutte Bouw uit Zwolle. Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente Arnhem, woningcorporatie Volkshuisvesting, Sustay en de omgeving. De woningen zijn een belegging van het ASR Dutch Core Residential Fund. De verhuur van de woningen start in december 2016.

‘Met a.s.r. vastgoed vermogensbeheer hebben wij dit jaar een definitief akkoord bereikt over deze woningen in Malburgen. De woningen zijn in vier blokken gesitueerd in een parkachtige omgeving. Het is een mooie aanvulling op de bestaande samenstelling van deze wijk die de laatste jaren volledig vernieuwd is. ‘We zijn erg blij ook hier weer onze volkshuisvestelijke bijdrage te kunnen leveren’ vertelt Menno Schapendonk van Sustay.

ASR Dutch Core Residential Fund
Het ASR Dutch Core Residential Fund is het woningfonds van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer. Het fonds heeft een gespreide woningportefeuille met een waarde van circa € 0,9 miljard. Het belegt in huurwoningen in de vrije sector, voornamelijk in de Randstad. De beoogde participanten zijn institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon. De oorspronkelijk enig eigenaar van de portefeuille, a.s.r., blijft ook op lange termijn een substantieel aandeel in het fonds behouden.

SUSTAY | verantwoord wonen
Sustay richt zich op de ontwikkeling en realisatie van duurzame en betaalbare vrije sector huurwoningen met een huur van circa 600,- euro tot 900,- per maand. Hierbij werkt de projectontwikkelaar uit Utrecht samen met gemeenten, institutionele beleggers en woningcorporaties. Ook zijn Sustay en haar partners veelal bereid tot maatwerk inzake doelgroepen, huurniveaus en langjarig exploiteren. Doelstelling is dat Sustay in een duidelijke woonbehoefte voorziet en invulling geeft aan woonvisies van gemeenten, onder meer in Zwolle, Utrecht, Nieuwegein, Deventer en nu dus ook in Arnhem.