Skip links

Vergunning voor nieuwbouwproject Rhenomare

Donderdagavond 27 oktober heeft de gemeente ingestemd met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor project Rhenomare. Dit is een belangrijke stap op weg naar de realisatie van 63 vrije sector huurwoningen op de plek van voormalig restaurant Rhenomare en de timmerfabriek van Van den Brandhof. Na jaren van stilstand is dit de eerste ontwikkeling die van start gaat in het hart van De Meern.

Afgelopen zomer zijn de sloop- en saneringswerkzaamheden reeds afgerond. Nu de vergunningen zijn afgegeven, kan snel gestart worden met de daadwerkelijke bouw. Naar verwachting vangt deze eind dit jaar aan. De eerste opleveringen zijn vanaf begin 2018 gepland.

Woningontwikkelaar SUSTAY | verantwoord wonen heeft bij de uitwerking rekening gehouden met de eisen van de gemeente en de aandachtspunten vanuit de omgeving en de reeds aanwezige omliggende bebouwing. Het project past daardoor qua schaal, inrichting van het openbaar gebied, bouwhoogte en architectuur goed bij het dorpse karakter van De Meern. Parkeren gebeurt grotendeels ondergronds. Ook met de verkeerssituatie is rekening gehouden. Zo worden er maatregelen getroffen om sluipverkeer tegen te gaan.

In de nieuwe woonbuurt komen verschillende type woningen: 39 appartementen van circa 80 m2, 10 herenhuizen van circa 155 m2 en 14 hofwoningen van circa 120 m2. De verscheidenheid aan woningen zal een groot aantal doelgroepen aanspreken, zoals senioren en starters, maar ook gezinnen en senioren. Naar verwachting start de belegger begin 2017 met de verhuur. Tegen die tijd zullen ook de huurprijzen bekend worden gemaakt.