Skip links

Ontmoeting minister om woningbouw te versnellen

Op 26 maart 2018 heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de Actie Agenda Woningmarkt in ontvangst genomen. 16 bestuurders van marktpartijen, waaronder Sustay, corporaties en overheden hebben met haar een gesprek gevoerd om te komen tot versnelling in de woningbouwproductie in de provincie Utrecht.

“Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag en we moeten plannen klaar hebben voor de vraag van morgen.” Dat bepleitte minister Ollongren. Sustay en 122 andere partijen uit de provincie Utrecht zien daar ook de urgentie van in. Een afvaardiging van gemeenten, marktpartijen, corporaties en provincie overhandigde op 26 maart de Actie Agenda Woningbouw aan de minister.

Het Rijk, provincie en regio’s trekken gezamenlijk op om de woningbouwproductie te versnellen. Marktpartijen en woningbouwcorporaties spannen zich in om de bouwopgave te realiseren. Alle partijen beseffen zich dat wanneer er geen extra actie wordt ondernomen de tekorten verder oplopen en de druk nog verder toeneemt. De druk op de woningmarktregio Utrecht is één van de hoogste van Nederland. Gedeputeerde Van den Berg ziet dat er nog veel plannen op de plank liggen: “Er zijn teveel plekken waar gebouwd mag worden maar de procedures nog niet rond zijn. Onze eerste opdracht is daarom om in bestemmingsplannen bouwen mogelijk te maken. Knelpunten wegnemen en concreet versnellen.”

Tijdens de bijeenkomst op 26 maart verkenden de partijen welke knelpunten versnelling in de weg staan en hoe zij deze kunnen aanpakken. Ze bespraken onder andere de instrumenten die de wet biedt om te transformeren naar woonwijken, de mogelijkheden om eisen te stellen aan middeldure huur en de ruimte voor woningbouwcorporaties om voor mensen met een middeninkomen te bouwen. De huidige woningwet wordt binnenkort geëvalueerd. De minister gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de aangedragen vraagstukken en suggesties daarin worden meegenomen.

De Utrechtse Actie Agenda Woningmarkt bevat al een aantal concrete activiteiten die nu worden uitgevoerd. Zo wordt onderzocht of er nog voldoende ruimte is om de benodigde woningen voor de komende 10 jaar te bouwen en wordt een versnellingsteam ingezet om te ondersteunen om plannen sneller tot uitvoering te brengen. In gebieden met leegstand en verpaupering wordt ingezet op herstructurering en transformatie, bijvoorbeeld van bedrijventerrein naar woonwijk. Het huursegment wordt versterkt zodat er meer middeldure huurwoningen bijkomen en de kans op een sociale huurwoning wordt vergroot. Ook wordt er ingezet op doorstroming, om te zorgen dat iedereen kan wonen in een huis dat past bij de levensfase, leefstijl en inkomen.

Het Rijk wil regionale afspraken maken over de woningbouwopgave. Met Sustay en overige marktpartijen, gemeenten en corporaties uit de provincie Utrecht is op 26 maart een eerste stap gezet.