Skip links
Duurzaam businessmodel voor betaalbare vrije sector huurwoningen

Duurzaam businessmodel voor betaalbare vrije sector huurwoningen

Sustay koppelt betaalbaar en duurzaam wonen voor bewoners aan locaties en marktkapitaal voor woningbeleggers. Hierbij gaat het niet om het verzilveren van grondposities op de balans of bouwomzet, maar om de werkelijke vraag van consument en investeerder naar huurwoningen. En juist op plekken waar de volkshuisvesting van de (lagere) middeninkomens stevig onder druk staat.

Gemeenten moeten als belegger denken op de woningmarkt

Gemeenten moeten als belegger denken op de woningmarkt

De markt voor vrijesectorhuurwoningen is in Nederland van oudsher een ondergeschoven kindje. Het is een opgedrongen nichemarkt, gesandwicht tussen enerzijds de sociale huur- en anderzijds de koopmarkt. Tijd om hier verandering in te brengen. http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/ingezonden/gemeenten-moeten-denken-als-een-belegger.9456535.lynkx

Blijft huren nog betaalbaar?

Blijft huren nog betaalbaar?

Een reportage over de huidige ontwikkelingen binnen de sociale huurmarkt. Steeds meer mensen zakken door de armoedegrens door de stijgende woonlasten. Uit onderzoek blijkt dat 900.000 Nederlanders bij huurverhogingen onder de armoedegrens terecht komen. Voor 1 derde van de mensen is de huur nu al

‘Mismatch investeerders en gemeentegrond onnodig’

‘Mismatch investeerders en gemeentegrond onnodig’

Er liggen miljoenen op de plank voor de bouw van nieuwe en duurzame woningen waar echt vraag naar is. “Dat zou toch een verkiezingsonderwerp moeten zijn, dat rendabele grondverkoop mogelijk is waarmee tegelijkertijd aan een dringende huisvestingsbehoefte wordt voldaan.” http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2014/2/Mismatch-investeerders-en-gemeentegrond-onnodig-1469709W/

Stappenplan rationele grondverkoop

Stappenplan rationele grondverkoop

Een business case-benadering van grondposities biedt gemeenten de ruimte om te bouwen. “Ambtenaren moeten over de historische manier van werken stappen.” Eerst maar eens het grote misverstand: het is niet nodig om “een grote prijsvraag” uit te schrijven voor het bouwen op een stuk gemeentelijke