Skip links

Duurzaam businessmodel voor betaalbare vrije sector huurwoningen

Sustay koppelt betaalbaar en duurzaam wonen voor bewoners aan locaties en marktkapitaal voor woningbeleggers. Hierbij gaat het niet om het verzilveren van grondposities op de balans of bouwomzet, maar om de werkelijke vraag van consument en investeerder naar huurwoningen. En juist op plekken waar de volkshuisvesting van de (lagere) middeninkomens stevig onder druk staat.