Skip links

Nieuw project: Eikenhout Houten + informatie bijeenkomst

Van 2 juli tot en met 31 augustus 2018 heeft locatie Eikenhout in Houten te koop gestaan. Op 13 november 2018 heeft het college van B & W Houten na een marktoriëntatie besloten om deze locatie te verkopen aan Sustay.

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie Eikenhout vastgesteld, waarbij de globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van de woningen op deze locatie gericht zijn op ouderen. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt.

In tegenstelling tot vroeger, toen de gemeente vaak zelf plannen maakte, laat de gemeente nu veel over aan marktpartijen. Dit kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers zijn. Deze nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling zijn al eerder vastgelegd in het Programma Ruimte 2017-19.

Sustay organiseert dinsdagavond 15 januari een bewoners-informatiebijeenkomst.
Locatie: Wijk- & Cultuurcentrum Schoneveld, Zonnehout 36 Houten
Duur: 19:30 – 21:30

In deze startbijeenkomst licht Sustay toe hoe dit traject eruit ziet. Naast vertegenwoordigers van Sustay is ook de gemeente Houten bij deze bijeenkomst aanwezig. Sustay zal naar aanleiding van de startbijeenkomst tevens een projectwebsite lanceren, waar bewoners en andere geïnteresseerden zich kunnen aanmelden en op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en het participatieproces.

Tijdens de informatiebijeenkomst worden opmerkingen, adviezen en meningen verzameld. Aan de hand van die inbreng gaat Sustay een projectplan (bouwplan) uitwerken. Hierin staat beschreven hoe de woningen er uit komen te zien. Denk hierbij aan de stedenbouwkundige opzet, de architectonische uitstraling, de verkeersontsluiting en het parkeren. Nadat er een gedragen projectplan is uitgewerkt, neemt het college van B & W hierover een besluit. Daarna zal Sustay een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Hier is een planologische procedure voor nodig. Deze aanvraag komt te zijner tijd in de gemeentepagina in ’t Groentje te staan.

Binnen Sustay is projectmanager Arnold Nieuwendijk betrokken bij project Eikenhout.

Plattegrond project Eikenhout:

Leave a comment