Skip links

voor een betaalbaar
& duurzaam (t)huis

sustay: hét volkshuisvestelijk alternatiefdé ontwikkelaar van middenhuur

Wat is het probleem?

Probleem? In Nederland kun je gerust spreken van een woningcrisis! Er is in 2030 een tekort aan 845.000 woningen. Elk jaar lopen deze tekorten op. Er is nauwelijks sociale én vrije sector huur en de doorstroming stokt. Teveel mensen vallen tussen wal en schip en hun perspectief is niet hoopgevend. Daarnaast wordt er nauwelijks innovatief gebouwd met duurzame, natuurlijke materialen waardoor er onnodig veel CO2 uitstoot plaatsvindt.

Meer bouwen!

31400
nieuwbouw woningen jaarlijks tekort

Minder vervuilen!

38%
van alle CO2 uitstoot komt door de bouwsector

Beter doorstromen!

253500
nieuwe middenhuur woningen zijn nodig

Wat is de oplossing?

Meer betaalbare en duurzame huurwoningen en een betere doorstroming is de smeerolie voor de woningmarkt. Via de unieke Sustay-methode bieden wij de hoogst haalbare waarde voor grond- & gebouweigenaren, bewoners en omgeving. Ontwikkelaar Sustay werkt aan de markt van vandaag én de wereld van morgen en creëert:

Meer betaalbare woningen

Betaalbaar wonen bereikbaar maken voor het maatschappelijk middenveld door het toevoegen van middenhuur.

Een duurzamere wereld

Innovatief bouwen met hout en traditionele bouw compenseren met nieuwe bomen wereldwijd.

Een thuis voor iedereen

Een optimale doorstroming door het combineren van verschillende woonproducten & specifieke doelgroepen.

Hoe ziet dat er uit?

Wie is dé ontwikkelaar van middenhuur?

Ontdek wie we zijn en waarom we echt het verschil gezamenlijk maken.

Leer ons beter kennen

Ontdek hoe we uit een enorme frustratie zijn ontstaan en leer de mensen kennen die elke dag vol opgeladen aan een betaalbare & duurzame woningmarkt werken.

Duurzaam bouwen met hout

Impact maken vraagt om anders denken. Innovatief bouwen met hout vinden wij daarom heel normaal. Ontdek de voordelen van houtbouw.

Middenhuur Award 2022

Sustay is de koploper in middenhuur en wil dat de hele markt meedoet. Wie draagt in 2022 bij aan een betere woningmarkt door het toevoegen van middenhuur?

Woningcorporatie whitepaper

Doorstroming van sociale huur naar middenhuur lukt alleen samen. Lees de pdf ‘De sleutel tot… sociale huur / middenhuur / samenwerking’, inclusief uitdagende case.

Utrechtse Biedboek Middenhuur

Voor de regio Utrecht zijn afspraken gemaakt op initiatief van de Provincie Utrecht om meer middenhuur woningen te realiseren.

Politieke ambities... de PVM

De reddingsboei van Nederland: de Partij voor Middenhuur (PVM). De enige politieke partij die de wooncrisis gaat oplossen.

Wat zegt een ander?

Is er nog nieuws?

Ontdek wat ons bezighoudt.