Skip links

Provincie Gelderland neemt Biedboek Middenhuur in ontvangst

Donderdag 7 oktober is aan gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland het ‘Biedboek Middenhuur Gelderland’ digitaal overhandigd. Een collectief van woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaar Sustay heeft de handen ineen geslagen om meer middenhuurwoningen te realiseren in de provincie Gelderland. Het aanbod, in samenwerking met Stec Groep, is een handreiking aan gemeenten om het gesprek over meer middenhuurwoningen aan te gaan en schept kaders voor het maken van afspraken tussen overheden en aanbieders van middenhuurwoningen. Met dit aanbod levert het collectief een belangrijke bijdrage aan het invullen van de opgave om de komende jaren 6.000 middenhuurwoningen in Gelderland toe te voegen.

Het aanbod van partijen is een concreet resultaat uit het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland waarin de provincie onder andere samenwerking op het gebied van middenhuur stimuleert. De provincie Gelderland heeft relatief weinig middensegment huurwoningen terwijl er steeds meer vraag naar is. De provincie heeft daarom de aanbieders van middenhuurwoningen gevraagd om te komen met een aanbod dat een bijdrage levert aan de middenhuur de opgave voor meer middenhuurwoningen.

Druk op de woningmarkt

Huishoudens met een middeninkomen (inkomens tussen de circa € 40.000 en € 55.000) zitten structureel in de knel. De druk op de woningmarkt is ook in de provincie Gelderland groot. De koopmarkt is steeds minder goed toegankelijk voor deze middeninkomens en zij hebben maar beperkt toegang tot de sociale huur. Resultaat is een toenemende vraag in het middenhuursegment die momenteel (nog) onvoldoende wordt bediend.

Middenhuur als oplossing

Een middenhuurwoning biedt voor jonge huishoudens een flexibel en betaalbare woonvorm. Ook voor ouderen kan een middenhuurwoning een passende woonvorm zijn, vooral in combinatie met een zorgcomponent. Daarnaast kan middenhuur een oplossing bieden aan woonurgenten die snel op zoek zijn naar een woning. De bouw van middenhuurwoningen zorgt op zijn beurt weer voor meer doorstroming op de woningmarkt, waardoor er weer goedkopere huurwoningen vrijkomen voor starters.

Voorbeeld van een middenhuur project in Arnhem, Gelderland.

6.000 extra middenhuurwoningen in Gelderland

Het aanbod met de uitgangspunten voor de toevoeging van 6.000 extra middenhuurwoningen in de provincie Gelderland vormt het kader voor het maken van afspraken tussen overheden en aanbieders van middenhuurwoningen. De kaders gaan over de minimale vloeroppervlakte, een gematigd huurbeleid en een exploitatietermijn van minimaal vijftien jaar. Belangrijk voor de partijen is dat toevoeging van middenhuur bijdraagt aan de doorstroming in de woningmarkt en aan inclusieve en sterke wijken. Staffeling in het toewijzingssysteem en voorrang voor sleutelberoepen worden door partijen genoemd als middel om de doorstroming te bevorderen.

Taskforce voor samenwerking en kennisuitwisseling

Met het aanbod en het bijbehorende afsprakenkader committeren beleggers, corporaties en ontwikkelaars zich aan de opgave om middeninkomens structureel te bedienen in de Gelderse woningmarkt. Naast de afspraken op papier richten de partijen een Taskforce op om voortgang in de samenwerking houden. Menno Schapendonk (dag Sustay Group): ‘Met de Taskforce zetten we in op kennisdeling over middenhuur, het versnellen van processen en het versterken van de samenwerking tussen beleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten. Om dit te bereiken zetten we de komende periode verschillende acties uit en organiseren we bijeenkomsten om onze ambities op het gebied van middenhuur tot uitvoering te brengen en de samenwerking met gemeentes en provincie te continueren.’

Bij het tot stand komen  en aanbieden van dit Gelderse biedboek zijn de volgende partijen betrokken:
Institutionele beleggers: Altera, Amvest, Bouwinvest, MN, Syntrus Achmea en Vesteda
Woningcorporaties: Habion, Talis en Ieder1
Ontwikkelaar: Sustay

Bekijk hier het Biedboek Middenhuur Gelderland

Het Biedboek Middenhuur Gelderland betreft een marktanalyse, voorbeelden, aanbod en vervolgproces om samen met provincie en gemeenten als ontwikkelaars, corporaties en beleggers invulling te gaan geven aan de middenhuur opgave in Gelderland.