Skip links

Ontwerp-bestemmingsplan De Schaloen Den Haag goedgekeurd

Op donderdag 3 juni heeft de gemeente Den Haag het ontwerp-bestemmingsplan voor De Schaloen gepubliceerd in de staatscourant. Sustay zal binnen de planologische kaders 570 woningen in de wijk Moerwijk uitontwikkelen en realiseren. Er komen appartementen verdeeld over meerdere gebouwen in de segmenten sociale huur en vrije sector huur. Het project, met dus naast middenhuur een groot deel sociale huurappartementen, wordt uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Staedion.

De ontwikkeling zal een sloop-nieuwbouwproject zijn waarbij er meer sociale huurwoningen terugkomen dat verdwijnen. Daarnaast wordt middels verdichten voornamelijk middenhuur appartementen toegevoegd. Deze combinatie gaat sterk voorzien in de enorme woonbehoefte die bij diverse doelgroepen leeft in Den Haag en omgeving. Door het toevoegen van middenhuur zal tevens de gewenste doorstroming op gang komen blijkt uit eerdere cases die Sustay realiseerde.

Projectmanager Robin Everaars van Sustay kan nu de volgende fase in: “Fijn dat de ruimtelijke kaders nu bekend zijn en dat de gemeente dit heeft goedgekeurd. Dat betekent dat we ons nu gaan richten op de volgende stap, namelijk het nader uitwerken van het ontwerp en het indienen van de omgevingsvergunning.”

Het bestemmingsplan is in te zien tot en met 14 juli 2021. Tevens heeft de gemeente omwonenden voorzien in een brief met uitgebreide uitleg. Meer informatie over dit proces lezen of interesse om deze documenten in te zien? Ga naar deschaloen.nl.

Of ben je een ambitieuze wethouder of werkzaam bij een woningcorporatie en ook interesse om een middenhuur project te combineren met sociale huur? Download gratis onze e-paper ‘De sleutel tot…’ of  neem contact op met Robin Everaars.