Skip links

Den Haag, Staedion & Sustay ondertekenen De Schaloen

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en woningontwikkelaar Sustay hebben gezamenlijk op vrijdag 4 september een overeenkomst getekend om project De Schaloen te realiseren. Nieuwbouwproject De Schaloen in Moerwijk bestaat na de herontwikkeling uit 570 huurwoningen totaal, verdeeld over 225 sociale huur en 345 middeldure huur. Daarmee wordt in De Schaloen een groot aantal huurwoningen gerealiseerd, waarmee dit project een grote bijdrage levert aan het tekort aan betaalbare woningen. Er komen meer sociale huurwoningen beschikbaar dan er worden gesloopt en de huidige bewoners kunnen terugkeren in de nieuwbouw. De middenhuur woningen zijn aantrekkelijk voor mensen met middeninkomens en doorstromers vanuit sociale huur.

Aantrekkelijke woningen, binnentuinen en ondergronds parkeren

De samenwerking tussen Staedion, Sustay en de gemeente Den Haag leidt tot het realiseren van een volledig nieuw woongebied met aantrekkelijke woongebouwen, collectieve binnentuinen, ondergrondse parkeervoorzieningen en een nieuwe openbare ruimte. Het plan wordt in twee fasen gebouwd, waarbij de eerste fase naar verwachting midden 2023 wordt opgeleverd.

Bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion vertelt: “De Schaloen zorgt voor een aantrekkelijk nieuw Haags woongebied. Met woonruimte voor gezinnen, senioren en alleenstaanden. Deze mix van bewoners zorgt voor een diverse wijk waar iedereen zich thuis kan voelen.”

Frank Pieper (Sustay) vult aan: “In Nederland, zeker in de Randstad, wordt het steeds lastiger om een beschikbare en betaalbare woning te vinden. Door het combineren van sociale huur én middenhuur krijgt de stad Den Haag op dit vlak een enorme positieve impuls. Een ontwikkeling om als gezamenlijke partijen heel trots op te zijn en tevens volledig passend bij de ambities en het profiel van Sustay.”

Leefbaarheid verbeteren in Den Haag Zuidwest

Jaarlijks groeit Den Haag met 5.000 inwoners, die allemaal behoefte hebben aan een thuis. Door te zorgen voor meer duurzame & betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en te zorgen voor het groen in de wijk zal de leefbaarheid in de wijk verbeteren. De gemeente gaat tevens aan de slag om werkgelegenheid, beter openbaar vervoer en meer onderwijsinstellingen in Zuidwest te creëren.

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster: “Den Haag heeft een grote ambitie op het gebied van wonen. We bouwen 4.000 nieuwe woningen per jaar, met oog voor de betaalbaarheid. Met deze overeenkomst zetten we weer een stap om deze ambitie te realiseren. We investeren niet alleen in een fiks aantal betaalbare woningen, maar ook in een prettige buitenruimte met veel groen en speelgelegenheid.”

Participatie bewoners en omwonenden

De bewoners en de omgeving zijn actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen. Een klankbordgroep van bewoners heeft meegedacht met de plannen. Verder zijn er spreekuren in de wijk georganiseerd. De bewoners zijn tevreden over het verloop van de herhuisvesting en het verloopt volgens planning. Dit najaar wordt er nog een bijeenkomst voor bewoners en de omgeving georganiseerd. Bewoners die willen terugkeren zullen intensief worden begeleid.

MEER INFO OP DESCHALOEN.NL