Skip links

Feestelijke lancering Nieuw-Middelland Woerden

De omvorming in Woerden van Middelland-Noord naar een gemengd stedelijk woongebied gaat voortaan verder onder de projectnaam Nieuw-Middelland. De naam, een nieuwe huisstijl en de website werden op donderdag 12 maart feestelijk onthuld tijdens een netwerkbijeenkomst. Namens Sustay, die middenhuur gaat toevoegen aan het gebied, was projectmanager Arnold Nieuwendijk aanwezig.

De bijeenkomst ging van start met een promotiefilmpje voor Nieuw-Middelland. Daarbij werd ook de nieuwe projectnaam onthuld. Wethouder Arjan Noorthoek licht trots toe: “De naam Nieuw-Middelland past wat mij betreft uitstekend bij dit gebied. Er is vernieuwing en er verandert veel, maar we veranderen niet alles tegelijk. De ontwikkelingen zijn wel heel belangrijk, want we willen de vaart erin houden. We zijn immers hard op zoek naar voldoende betaalbare woonruimte voor alle doelgroepen. Via de website en de nieuwsbrief kunnen we nu initiatiefnemers en inwoners op de hoogte houden. Geen overbodige luxe bij dit gebied dat volop in beweging is.”

Bijpraten

De netwerkbijeenkomst over Middelland-Noord was alweer de zevende op rij. Net als de vorige keren was het gezelschap divers. Speciale spreker was de gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht. Hij benadrukte dat er in de omgeving van station Woerden diverse ontwikkelingen gaan plaatsvinden waaronder Nieuw-Middelland. Voor de inwoners van Woerden is het van groot belang dat er aandacht is voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van dit gebied.

Verder waren er circa 60 eigenaren en gebruikers van panden in Middelland-Noord en andere partijen die een relatie hebben met de ontwikkeling van Middelland, waaronder dus Sustay.De aanwezigen lieten zich bijpraten over de structuurvisie voor Middelland-Noord en over diverse lopende initiatieven.

Toekomstbestendig, duurzaam en gevarieerd

De komende jaren vinden de eerste zichtbare vernieuwingen plaats in Nieuw-Middelland. Geleidelijk verandert het bestaande bedrijven-/kantorengebied in een gemengd stedelijk woongebied. Samen wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig Nieuw-Middelland, dat op termijn plek kan bieden aan circa 1800 tot 2400 nieuwe woningen voor diverse doelgroepen. Passend bij de maat van Middelland, moeten ook nieuwe voorzieningen zoals horeca, kleinschalige werkunits, maatschappelijke voorzieningen (scholen, zorg) en, op termijn, een supermarkt in belangrijke mate bijdragen aan de levendigheid.

Één van deze initiatieven is het pand aan de Zaagmolenlaan 12, tegenover het St. Antonius Ziekenhuis. Sustay is eigenaar van dit pand en gaat het slopen om vervolgens 72 huurappartementen te bouwen voor de middenhuur, uitermate geschikt voor alleenstaanden, starters en ouderen. Daarnaast zorgt het middenhuur segment voor doorstroming vanuit sociale huurwoningen. De intentieovereenkomst is reeds getekend en met de gemeente is men inmiddels bezig de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.

Het perceel Zaagmolenlaan 12 bestaat uit een al enkele jaren leegstaand kantoorgebouw die niet meer voldoet aan de huidige wensen uit de markt. Samen met JMW Architecten leeft het idee voor een sculpturaal gebouw met nieuwbouwappartementen inclusief een halfverdiepte parkeergarage, fietsenstalling en de plaatsing van drie deelauto’s. Projectmanager Arnold Nieuwendijk gaf tijdens de lancering hierover een korte presentatie.

 

De ontwikkeling van deze woningen sluit goed aan op de vraag naar appartementen in de middenhuur en de doelgroepen die zijn benoemd in de Structuurvisie Middelland-Noord die november 2019 is vastgesteld. De start van de bouw staat gepland op medio 2021.