Skip links

Project Rhijnhaeghe vindt doorgang in Bunnik

Op donderdag 7 juni heeft de gemeenteraad van Bunnik met meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan Rhijnhaeghe. Sustay zal binnen de planologische kaders 91 woningen op het perceel van kantorencomplex Rhijnhaeghe uitontwikkelen en realiseren. Er komen zowel appartementen als eengezinswoningen in de segmenten sociale huur, vrije sector huur en een klein deel koop.

De ontwikkeling gaat voorzien in een grote woonbehoefte die bij diverse doelgroepen leeft in zowel Bunnik als de directe omgeving. Het woningaanbod zal de gewenste doorstroming sterk bevorderen. Uiteraard worden alle woningen gasloos waarvan een deel ook energieneutraal en nul-op-de-meter (NOM).